top of page

עופרי פרץ

רכזת צוות לובי תקשורת

עופרי פרץ בת 24 מחיפה היא סטודנטית לעבודה סוציאלית שפעילה בפורום משנת 2021. עופרי מובילה את שיחות צוות לובי תקשורת בפורום, ומרכזת פרויקטים שונים של הפורום. עופרי הובילה פרויקט של דיור ציבורי לנשים בחיפה, ביחד עם ריקי בנלולו, ופועלת לטובת חיזוק הקשר של הפורום עם השטח בחיפה והסביבה. הפעילות של עופרי כוללת גם פעילות מול ארגונים אחרים, וניסיון של יצירת חיבורים עם קבוצות פעילות רלוונטיות אחרות.

bottom of page