top of page

כרמן אלמקייס עמוס

מובילת צוות קמפיינים

כרמן אלמקייס עמוס היא מהמובילות הותיקות במאבק הדיור הציבורי. התחילה את הפעילות שלה עוד לפני המחאה החברתית. היא קולנוענית, מפיקה,ויזמת תרבות, אוצרת של תערוכות ואמנית בחסד, כרמן עושה שימוש באמנות שלה על מנת לקדם סדר יום חברתי כלכלי חדש. היא ממייסדות תנועת "שוברות קירות" והיא מעורבת ומובילה מגוון רחב של מאבקים חברתיים פמיניסטיים בין המאבקים הפינויים בשכונת גבעת עמל ובשכונות, המאבק נגד חברת החשמל, המאבק באלימות משטרתית ועוד. בפורום כרמן פועלת ביצירת קמפיינים ופעילות שטח ומסייעת רבות בבניית האסטרטגיה של הפורום.

bottom of page