top of page

חגית סיגאוי

מובילת המאבק בדרום

חגית סיגאוי מעידה שהיא מצאה את עצמה במאבק לאחר שמצאה את עצמה ברחוב. חגית הקימה את קבוצת הנאבקות למען דיור ציבורי באר שבע שכללה 15 נשים לוחמות אמיצות וחזקות ובזכות זו הצליחה להביא לשינויים משמעותיים בדיור הציבורי הן עבור עצמה והן עבור תושבים רבים בדרום הארץ. הדבר הכי גדול שעשינו היה להחזיר 58 דירות של עמידר למאגר הדירות לאחר שהיו 40 שנה בשליטה של אוניברסיטת באר שבע וניתנו לסטודנטים למרות שבעיר היו מאות ממתינים. כיום חגית היא חלק מהצוות של הפורום וממשיכה להוביל את העשייה של הפורום בבאר שבע והסביבה.

bottom of page