top of page

הרב אריק אשרמן

מקים ארגון המעברה וחבר צוות לובי תקשורת

הרב אריק אשרמן הוא פעיל ותיק בתחום הדיור הציבורי והוא רב ומנהל ארגוני זכויות אדם משנת 1995. היום הרב אשרמן הוא המייסד ומנכ"ל של עמותת "תורת צדק והוא פעול רבות בתחום הדיור הציבורי. אריק עוזר בעיקר בעבודת השטח וחבר בצוות הלובי והתקשורת של הפורום והוא גם ממקימי ארגון המעברה שמובילים את המאבק למען דיור ציבורי עבור תושבי ירושלים. אריק ביחד עם פעילי שכונת קטמון פעלו כדי לסייע למאות תושבי העיר לזכות בזכאות ומשתתפים באופן קבוע בפעולות מחאה של הפורום.

bottom of page