top of page

דני גיגי

מנכ"ל פורום הדיור הציבורי

דני גיגי הוא מנכ"ל פורום הדיור הציבורי והוא פעול בפורום משנת 2013 כמקדם המדיניות של הפורום. עד שנת 2021 דני פעל כמקדם המדיניות של הפורום מטעם ארגון שתיל, ובשנת 2021 לאחר עזיבתו את שתיל החל לנהל את הפורום. דני בעל תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במדעי המדינה, ובתהליך העבודה בפורום פיתח את מושג הלובי הקהלתי שעליו מבוססת עבודת הפורום היום. דני פעיל שנים רבות בתחומים של צדק חלוקתי, דיור ונושאים כלכליים חברתיים רבים אחרים, כאשר מעבר לפעילות בשטח הוא גם כתב עשרות מאמרי דעה וניירות עמדה בנושאים אלה.

bottom of page