top of page

בקי כהן קשת

מקדמת מדיניות

בק היא עו"ד-מנהלת מחלקת צדק חברתי בארגון רבנים לזכויות אדם
עובדת כעורכת דין קהילתית ומקדמת מדיניות מזה שנים רבות. עוסקת במכלול סוגיות של מדיניות המשפיעות על אנשים החיים בעוני לרבות חובות, זכויות בביטוח הלאומי, התחדשות עירונית ודיור ציבורי. בין היתר זכתה בפס"ד חשובים בענייני דייר ממשיך, ביקורי .מעגל וועדות חריגים. כתבה מאמר בנושא דיירים ממשיכים (בקי כהן קשת , ביקורי מעגל או ביקורת מעגלית, מעשי משפט כרך ט (2)

bottom of page