top of page

אתי חן זקן

מובילת המאבק בירושלים

אתי חן מובילה את מאבק הדיור הציבורי בירושלים וחברה בארגון המעברה. אתי ביחד עם שאר חברי המעברה פועלים בתחומים של התחדשות עירונית, סיוע ומיצוי זכויות, בשיתוף פעולה עם הקליניקה המשפטית של האוניברסיטה העברית, וסיוע פרטני לנזקקים. במסגרת זאת אתי מסייעת למאות אזרחים וחסרי דיור בירושלים. אתי בעצמה היא דיירת של הדיור הציבורי שהפכה את המאבק האישי שלה למאבק ציבורי בירושלים ביחד עם קבוצת פעילים ופעילות משכונת קטמון בירושלים. אתי פועלת ומארגנת פעילות בשכונות ומתמקדת בעבודה עם משפחות חד הוריות.

bottom of page