top of page

אורלי ביטון

מובילת המאבק בעיר בת ים

אורלי ביטון הקימה ומובילה את מאבק הדיור הציבורי בעיר בת ים שהוקם במטרה לקדם את נושא הדיור הציבורי בעיר ולסייע לעבודת השטח בכל הארץ. קבוצות המאבק של הפורום פועלות בכל הארץ במטרה לסייע ולהוביל לשינוי מדיניות, בכל הנוגע לזכות בסיסית לקורת גג בטוחה, ואורלי שהיא פעילה חברתית וממתינה לדירה בדיור הציבורי בעצמה נלחמת בכל הכוח כדי להגדיל את המודעות לנושא הדיור הציבורי בעיר שלה. אורלי הקימה גם קבוצת פייסבוק שמאגדת את כל חסרי הדירה בבת ים והיא שותפה בצוות הלובי והתקשורת של הפורום.

bottom of page