top of page

סיוע פרטני בדיור הציבורי

המתנדבים והפעילים של הדיור הציבורי פועלים באופן רצוף ועקבי לסייע למשפחות ויחידים שזקוקים לסיוע בתחום הדיור, ובכלל במיצוי הזכויות שלהם. כחלק מהמאמץ פועל הפורום עם הסיוע המשפטי וכל הקליניקות המשפטיות בארץ על מנת שכל חסר דירה או דייר דיור ציבורי יזכה לדיור הוגן. מעבר למאבק התמידי להגדיל את מלאי הדירות הציבוריות כדי שלכל אדם יהיה דיור הוגן הפורום פועל בעקביות שהדירות יהיו במצב תקין, שזכויות הדיירים ישמרו, ושכל אדם יזכה לפתרון דיור הולם. המאבק הזה הוא לא פשוט והטיפול האישי בכל פניה מקשה מאוד על הפעילים אבל יש מאמץ אמיתי לענות ולנסות לטפל בכל פניה.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page