top of page

הגמשת הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי

המאבק על שינוי הקריטריונים לזכאות לדיור ציבורי הוא מאבק דגל של פורום הדיור הציבורי. במאבק הזה אנו דורשים ביטול של קריטריונים פוגעניים ובחירה בקריטריונים שיכניסו הרבה יותר אנשים למעגל הזאות כאשר בשלב ראשון כל אדם שנמצא מתחת לקו העוני צריך להיכלל בזכאות ובטווח הארוך הקריטריונים צריכים להיות כאלה שגם יכניסו אזרחים ממעמד הביניים לזכאות. כמו כן יש להכליל בתנאי הזכאות אנשים עם מוגבלות נפשית, נשים נפגעות אלימות, ובודדים חסרי דירה.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page