top of page

אין לאן לברוח - מאבק הדיור הציבורי למען נשים נפגעות אלימות

נשים נפגעות אלימות צריכות בראש ובראשונה קורת גג עבורן ועבור הילדים שלהן כדי שיוכלו להתרחק מהתופת והאלימות בבית. בלי שיש להן קורת גג לברוח אליה, כי מקלט זה פיתרון זמני בלבד, נשים נאלצות פעם אחר פעם לחזור לתופת מאחר וילדיהם צריכים בראש ובראשונה מקום יציב לישון בו. פורום הדיור הציבורי מלווה מאות נשים נפגעי אלימות שזקוקים לפיתרון בדיור ובמסגרת הפעילות שלנו אנו חושפים את הסיפורים ופועלים על מנת שמשרד השיכון יקצה משאבים ודירות לטובת נשים נפגעות אלימות שזקוקות לסיוע. כחלק מהמאבק על הגמשת הקריטריונים לזכאות אנו דורשים ממשרד השיכון לייצר מסלול מיוחד לזכאות לדיור ציבורי לנשים נפגעות אלימות.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page