top of page

אזרחים ותיקים בדיור הציבורי

פורום הדיור הציבורי מסייע לאלפי קשישים שהממשלה הפקירה בדירות רעועות או כלל ללא קורת גג. המצוקה שנחשפת לעדשה, בתערוכה שיצרה עבור הפורום היוצרת כרמן אלמקייס עמוס, היא של אותם קשישים שהפורום מלווה שחיים בדירות ציבוריות מוזנחות והרוסות שהממשלה הזניחה וגם מצוקה של קשישים שלא מצליחים לקבל דירה ציבורית ונזרקים לגור במחסנים. 20,000 קשישים בקירוב זכאים לדיור ציבורי אבל למדינה אין מלאי דירות עבורם, ולכן הם נזרקים מדירה לדירה וממחסן למחסן בשוק החופשי כשממוצע ההמתנה לדירה ציבורית עומד על 15 שנים.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page