top of page
< Back

מבקשת דיור ציבורי זעקה בוועדה לקידום מעמד האישה: "הייתי ישנה ברחובות. רק דיור יכול להציל אותי"

יו"ר הוועדה ח"כ תומא סלימאן: "צריך להציל את תקווה ואת שלושת ילדיה. אני קוראת לשר הבינוי להגיע לוועדה ולשמוע את סיפורן של מסורבות הדיור". נציגת משרד הבינוי והשיכון: "יש לנו תוכנית סיוע לנפגעות אלימות והיא לא מספיקה אבל היא נותנת מענה מידי".

מבקשת דיור ציבורי זעקה בוועדה לקידום מעמד האישה: "הייתי ישנה ברחובות. רק דיור יכול להציל אותי"

bottom of page