top of page

את מי אמורה ועדת הדיור הציבורי לשרת, בלי ייצוג לאוכלוסיות הרלוונטיות?

הוועדה שאמורה לעסוק בהגמשת הקריטריונים לדיור ציבורי שהוקמה היום על ידי שר השיכון היא דוגמה קלאסית להפיכת ועדה חשובה, שלכאורה קמה לשרת את הציבור, לוועדה שעשויה לחזק את המגמות של חיסול הדיור הציבורי ובכך בעצם לפגוע בציבור.

את מי אמורה ועדת הדיור הציבורי לשרת, בלי ייצוג לאוכלוסיות הרלוונטיות?

bottom of page