top of page

Item List

את מי אמורה ועדת הדיור הציבורי לשרת, בלי ייצוג לאוכלוסיות הרלוונטיות?

הוועדה שאמורה לעסוק בהגמשת הקריטריונים לדיור ציבורי שהוקמה היום על ידי שר השיכון היא דוגמה קלאסית להפיכת ועדה חשובה, שלכאורה קמה לשרת את הציבור, לוועדה שעשויה לחזק את המגמות של חיסול הדיור הציבורי ובכך בעצם לפגוע בציבור.

Read More

דיור ציבורי זה בריאות, יציבות וצמיחה

הוועדה למלחמה בעוני המליצה ב-2016 לבנות ולרכוש עשרות אלפי דירות ציבוריות כדי להגיע לקו המינימום של 110,000 דירות ציבוריות. אבל ממשלות ישראל הקודמות לא עשו כלום לעמוד ביעדים שהוצבו וכיום בישראל כ-52,000 דירות ציבוריות שזה פחות מ-2% מהדירות

Read More

מבקשת דיור ציבורי זעקה בוועדה לקידום מעמד האישה: "הייתי ישנה ברחובות. רק דיור יכול להציל אותי"

יו"ר הוועדה ח"כ תומא סלימאן: "צריך להציל את תקווה ואת שלושת ילדיה. אני קוראת לשר הבינוי להגיע לוועדה ולשמוע את סיפורן של מסורבות הדיור". נציגת משרד הבינוי והשיכון: "יש לנו תוכנית סיוע לנפגעות אלימות והיא לא מספיקה אבל היא נותנת מענה מידי".

Read More
bottom of page