top of page
Block Catalog_bleeds-1 (1).jpg

תעשו לחיים מקום

פרויקט "תעשו לחיים מקום" הוא פרויקט של פורום הדיור הציבורי בשיתוף פעולה עם מעצבים גרפיים צלמים מקצועיים ואנשי פרסום מסטודיו פה. מטרת הפרויקט היא להציג את העוולות הגדולות של הדיור הציבורי בצורה גרפית שיווקית, שתגיע גם ללב ולראש של מעמד הביניים. המטרה היא להנגיש את המידע על הדיור הציבורי ובמקביל להעביר מסר ביקורתי על חברת השפע בה אנחנו חיים. בעוד אנשים ממשיכים לה לרכוש ולקנות "מוצרים יפים" יש אנשים שחיים ברטיבות, צפיפות ותת תנאים. הפרויקט קיבל חשיפה תקשורתית גבוהה והופץ לעשרות אלפי אזרחים בתיבות הדואר.

bottom of page