top of page
אין לאן לברוח.png

נשים נפגעות אלימות
בדיור הציבורי

נשים נפגעות אלימות צריכות בראש ובראשונה קורת גג עבורן ועבור הילדים שלהן כדי שיוכלו להתרחק מהתופת והאלימות בבית. בלי שיש להן קורת גג לברוח אליה, כי מקלט זה פיתרון זמני בלבד, נשים נאלצות פעם אחר פעם לחזור לתופת מאחר וילדיהם צריכים בראש ובראשונה מקום יציב לישון בו. פורום הדיור הציבורי מלווה מאות נשים נפגעי אלימות שזקוקים לפיתרון בדיור ובמסגרת הפעילות שלנו אנו חושפים את הסיפורים ופועלים על מנת שמשרד השיכון יקצה משאבים ודירות לטובת נשים נפגעות אלימות שזקוקות לסיוע. כחלק מהמאבק על הגמשת הקריטריונים לזכאות אנו דורשים ממשרד השיכון לייצר מסלול מיוחד לזכאות לדיור ציבורי לנשים נפגעות אלימות.

bottom of page