top of page

נכים שקופים בדיור הציבורי

img_1055_5000x3333 - Copy.jpg

אוכלוסיית הנכים מחלוקת לשתי קבוצות: נכים עם כיסא גלגלים ונכים ללא כיסא גלגלים. הקבוצה השנייה הם "הנכים השקופים" שאינם מקבלים את אותם השירותים כפי שמקבלים הנכים עם כיסא הגלגלים, למרות שהם מוגדרים בעלי 75-100 אחוזי נכות. בין השאר הם אינם זכאים לדיור ציבורי. אנשים אלו, אינם יכולים להתפרנס לבד, והם זקוקים לעזרת השירותים הנוספים שזכאים להם הנכים עם כסאות הגלגלים. פורום הדיור הציבורי ביחד עם עמותת "נכים שקופים" פועל כדי להכניס את הנכים השקופים למעגל הזכאות וכחלק מהדרישות שלנו להגמשת הקריטריונים אנו דורשים להכליל את "הנכים השקופים" בתנאי הזכאות לדיור ציבורי.

bottom of page