top of page

עוד על המאבק

מידע כללי

הדיור הציבורי הוא כלי מרכזי בשמירה על כבוד האדם ומהווה הבסיס הראשוני לכל יציאה מעוני ובניית עתיד - ליחידים, למשפחות ולילדיהן/ם. הזכות לדיור במדינת ישראל היא זכות בסיסית ולצורך זה יש למדינה מאגר של דירות ציבוריות המושכרות במחיר מסובסד למשפחות הזכאיות לכך. הנושא נמצא באחריותו של משרד הבינוי, ובמקרה של עולים חדשים - באחריות המשרד לקליטת העלייה. משרדים אלו מגישים סיוע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על-ידי הממשלה. פתרונות הדיור עצמם מוצעים לזכאים באמצעות חברות מאכלסות (חברות שיכון) ציבוריות כגון: עמידר, עמיגור, חלמיש, שקמונה, חל"ד ושיכון ופיתוח, הפועלות לצד משרד הבינוי. הזכות לדיור נאות היא אחת מזכויות האדם המוכרות במשפט הבין-לאומי, ומוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, שישראל אשררה, ובאמנות בין-לאומיות נוספות.

 

תמונת מצב בישראל

כיום בישראל, כ-60 אלף משפחות חיות בדיור ציבורי וכ-60 אלף זכאים נוספים אינם מצליחים לממש את זכאותם לדיור, וזאת בשל סירובן של חברות הדיור להשמיש דירות שעומדות ריקות ובשל מחסור בדירות ציבוריות. זכאים רבים נמצאים ברשימת המתנה שנים על גבי שנים וזכאותם לבסוף אינה ממומשת.

בנוסף, במצב בו עצם הזכאות לדיור ציבורי נשענת על קריטריונים מופרכים שאינם מותאמים למציאות, פורום הדיור הציבורי נאבק למען כל מחוסרי הדיור.

שיקום הדיור הציבורי חיוני לחברה כולה - הוא ישפיע לטובה על שוק הדיור ויאפשר שיקום חברתי לתושבי/ות הפריפריה והשכונות. שיקום הדיור הציבורי משמעו הרחבת מאגר הדירות מחד והגמשת הקריטריונים לזכאות מנגד.

 

מגמות כלליות

ממשלות ישראל הכריזו בשנים האחרונות כי יצמצמו את מעורבותן בשוק הדיור, ויניחו למנגנוני השוק להבטיח היצע הולם של פתרונות דיור לכלל האוכלוסיות.

 

ואכן, בשלושת העשורים האחרונים חלה ירידה דרמטית במעורבות הממשלה בשוק הדיור, דבר אשר גרם לתנודתיות רבה בהיצע הדירות ובמחירי הדיור בישראל. מאז שנת 2000 חלה עלייה של כמעט 50% במחירי הדיור, מבלי שהייתה עלייה דומה בהכנסות של המשתכרים שכר נמוך. עקב כך, גדל הצורך בדיור ציבורי, ללא מתן פתרונות הולמים על ידי המדינה.

 

מבחינה משווה של מדיניות ממשלתית בנושא דיור ניתן לראות כי במדינות שבהן קיימת מעורבות עמוקה יחסית בשוק הדיור, מחירי הדירות יציבים, עד כדי כך שבמהלך השנים קטן הצורך בתקציבי דיור ממשלתיים.

 

במקביל לכשלון במדיניות הממשלתית להספקת דירות באמצעות השוק החופשי, קרס מערך הדיור הציבורי. הזכות לדיור ציבורי בישראל הפכה, למעשה, ריקה מתוכן; מאז 1980 אין בנייה של דירות ציבוריות חדשות, ואילו דירות רבות נשחקו ונהרסו. צומצם סבסוד המשכנתאות, ופרויקט שיקום שכונות קוצץ בצורה משמעותית.

 

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) נועד להבטיח צדק היסטורי על ידי מכירת הדירות בהנחה לבעליהן, בצד ניצול הסכומים המשולמים ע"י הרוכשים לבנייה חדשה. ואולם, הקפאת חוק הדיור הציבורי, שנה אחר שנה, לצד המשך מכירת הדירות והעברת הכספים לקופת המדינה, גרמה  להצטמצמות של מלאי הדיור הציבורי בכ- 37,000 דירות, ועקב כך לפגיעה בעשרות אלפי משפחות זכאיות שנותרו ללא מענה.

 

הימנעות הממשלה ממימוש החוק הביאה לאבדן הכנסות של כשלושה מיליארד ₪, שעל פי החוק, היו אמורות לשמש להרחבת  מאגר הדיור הציבורי בישראל ולשיפורו.

 

הכנסת אישרה חוק המיועד להבטיח לכאורה את זכויות הדייר בדיור הציבורי. ואולם, בפועל סל הזכויות המשוריין מצומצם ביותר. הלכה למעשה, חברות הדיור הציבורי מזלזלות בזכויות הדייר, אינן מקיימות תור הולם לקבלת דיור, אינן מבטיחות לאזרח מבנה הולם ואינן מסייעות לו במועד בתיקון ליקויים במבנה. בהיעדר הגנה בחוק, האזרח נתון לשרירות הפקידות בהליכי האכלוס, קביעת שכר הדירה, הפינוי של מי שמתקשה לשלם ועוד.

 

החברות לדיור ציבורי פועלות בהעדר אמות מידה הולמות, ובהעדר רגישות, היענות ומחויבות לצרכי האזרחים – הלקוחות שהן משרתות. הטיפול בצרכי הדייר מתאפיין פעמים רבות בחוסר הגינות ובשרירות, ומושפע לא אחת באופן בלתי ראוי מכוח הלחץ של לקוח זה או אחר. חלק מהחברות המשכנות נתונות בתהליכי הפרטה, דבר המחמיר את ניגוד הענינים בין חובתן להבטיח שירות הולם לאזרח, לבין אינטרסים כלכליים שלהם הן מחוייבות. 

 

 

Section Title

Section Subtitle

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page