top of page

דיור ציבורי זו שיטת הסיוע החשובה ביותר כי היא מאפשרת יציבות ודיור קבע. הוועדה למלחמה בעוני קבעה כי 40% מהמשפחות שמקבלות דיור ציבורי יצאו מעוני ולא נזקקו כלל יותר לטיפול של שירותי הרווחה. הבעיה היא שהממשלה לא רכשה דירות ולכן המלאי הוא מאוד מוגבל וגם הדירות הקיימות נמצאות במצב של הזנחה. אספנו עבורכם את כל המידע הרלוונטי למיצוי הזכות שלכם לדיור ציבורי כדי שתוכלו לבדוק האם גם אתם יכולים לקבל דירה ציבורית. 

הסיוע בשכר דירה הוא כלי נוסף של הממשלה לסייע בדיור אבל מדובר בפיתרון זמני בלבד שאינו מעניק יציבות מספקת. סכומי הסיוע בשכר דירה הם קטנים מאוד, ואינם באמת מספיקים לשכור דירה. אנחנו בפורום מנסים מצד אחד לגרום לעליה בסכומי הסיוע בשכר דירה, ומצד שני מנסים להכניס את כל זכאי הסיוע בשכר דירה לזכאות לדיור ציבורי כדי שיוכלו לקבל סיוע בשכר דירה. אספנו בשבילכם את כל המקורות הרלוונטיים לקבלת סיוע בשכר דירה בטבלה מטה. 

bottom of page