top of page
12631431_960475434029551_771155948540307420_n.jpg

הגנה על דיירים בתהליכים של התחדשות עירונית

פורום הדיור הציבורי פועל כבר מעל 6 שנים הן בתחום שינוי המדיניות והן בעבודת שטח קהילתית על מנת להבטיח את זכויותיהם של דיירי הדיור הציבורי בתהליכים של התחדשות עירונית. החברים בפורום מלווים תהליכי התחדשות עירונית בירושלים, חיפה והמרכז כאשר המטרה המרכזית היא לדאוג לכך שדיירי הדיור הציבורי יקבלו את מה שמגיע להם במסגרת התהליך המורכב של התחדשות עירונית. הפורום היה גם מי שפעל לחוקק ביחד עם שדולת הדיור בכנסת חקיקה שאמורה להגן על דיירי הדיור הציבורי בתהליכי התחדשות עירונית. וכעת אנחנו נלחמים כדי שהחוקים האלה יישמו וזכויותיהם של הדיירים אכן ישמרו...

bottom of page