top of page
16.jpg
שקיפות.png

חקיקה של "חוק השקיפות" בדיור הציבורי - החוק שנכתב על ידי הפורום קובע כללים של העברת מידע חיוני לדיירים לגבי החובות והזכויות שלהם - החוק עבר באמצעות שיתוף פעולה של הפורום עם שדולת הדיור.  

10.jpg

עצירת כל הפינויים בדיור הציבורי - מאבק ציבורי ופוליטי נגד הפינויים ב-2016 וב-2021. סיוע בכתיבת דו"ח ברביבאי שקבע שיש לעצור את כל הפינויים. 

886907_940836169326811_940930859293706562_o.jpg

הגנה על דיירי הדיור הציבורי בהתחדשות עירונית - חקיקה שמגנה על דיירים בתהליכי התחדשות עירונית - החוק עבר בשנת 2016 לאחר מאבק גדול של פעילים בפורום שקיבלו צווי פינוי. 

רכישת דירות.png

רכישה ובנייה של אלפי דירות ציבוריות - הקמפיינים והמאבק של נאבקות הפורום הובילו לרכישה ובנייה של אלפי דירות החל משנת 2014 ועד היום. 

59438446_2221196407957441_5356658833336827904_n.jpg

רכישת אלפי דירות לקשישים - במסגרת העבודה המשותפת עם חברת עמיגור נבנו בשנים האחרונות אלפי דירות לקשישים- הפורום סייע בהפעלת לחץ למצוא פתרונות דיור לקשישים. 

656.png

שיפוץ אלפי דירות ציבוריות - המאבק של הפורום בשטח לשיפוץ ותחזוקה של דירות הוביל לשיפוץ של אלפי דירות ציבוריות כאשר הפורום חשף את מצבן של הדירות ופעל ציבורית לתקן את העוול. 

1988.jpg

מאבק בגזל הדירות הציבוריות שהועברו לעמותות שונות בניגוד לחוק - החזרה למלאי של אלפי דירות כאלה, ומאבק ציבורי מתמשך בגזל של גרעינים תורניים, עמותות שנות, ווגופים ממשלתיים שהשתלטו על דירות ציבוריות בניגוד לחוק.  

ff4a1030.jpg

תקנון נגד הטרדות מיניות בחברות המשכנות - ביוזמת הפורום ובעקבות מאבק שהפורום הוביל משרד השיכון והחברות המשכנות יצרו תקנון נגד הטרדות מיניות בדיור הציבורי ופרסמו אותו בקרב דיירות דיור ציבורי בכל השפות. 

ההצלחות של המאבק! 

3456.jpg

חידוש חוק הדיור הציבורי בשנת 2013 - מכירת דירות בהנחה לדיירים והעברת הכספים לרכישת דירות חדשות - הושג לאחר מאבק של הפורום לאחר שהחוק לא יושם משנת 1998

bottom of page