top of page
2022-01-25_13-43-32_edited.jpg

הגדלת מלאי הדיור הציבורי

המאבק על הגדלת מלאי הדיור הציבורי הוא אחד מהמאבקים הגדולים של פורום דיור ציבורי. בישראל קיימים כ-52,000 דירות ציבוריות בעוד בשנות ה-90 היו כ-200,000 דירות ציבוריות. גם בהשוואה בינלאומית ישראל מדורגת באחד המקומות הנמוכים בעולם המערבי כאשר בישראל פחות מ-2% מהדירות הן דירות ציבוריות בעוד באירופה הממוצע עומד על 12%, בהולנד 31%,  בבריטניה ובצרפת כ- 17%, ובסניגפור כ-78%. מעל עשור הפורום פועל להגדלת המלאי.

bottom of page